STRÜKTÜREL SİLİKON CEPHELER

KAPAKLI STİCK CEPHELER

PANEL CEPHELER

Strüktürel Silikon Cepheler, statik hesaplar doğrultusunda kesitleri belirlenen ayarlı galvanizli çelik ankrajlar ve özel çelik dübellerle betonarme sisteme ankre edilen düşey alüminyum kayıtlar ve bunlara bağlı yatay kayıtlardan kurgulanır.

İç mekandan bakıldığında alüminyum karolajın kapaklı giydirme cephe sistemlerindeki gibi algılanmasına karşın, cephenin dış yüzeyinden bakıldığında yaklaşık 15mm fugalı cam cama birleşim çizgilerinden oluşan kesintisiz cam cephe görüntüsü elde edilir.

Cam paneller arasındaki sızdırmazlık EPDM fitil ve CE standardına sahip özel cephe yalıtım kimyasalları ile sağlanır.
Klasik kapaklı cephe sistemi olarak da anılan bu sistemin en karakteristik özelliği, cephe dışından bakıldığında alüminyum profil karolajının
görülebilmesidir.

Hem yatayda hem de düşeyde kapağın görülebildiği sisteme alternatif olarak, yatay veya düşey düzlemlerin yalnızca birinde
alüminyumkapağın kullanıldığı ‘Yarı Kapaklı’ alternatifleri de mevcuttur.

Farklı tipte bitiş kapakları kullanmak suretiyle yatayda veya düşeyde silikon dolgu yapılmasına imkan veren bu sistemin birim maliyetleri strüktürel silikon
cephelere ve panel cephe uygulamalarına oranla oldukça düşüktür.

Klasik Giydirme Cephe Sistemlerinde cephe elemanları şantiye ortamında ve/veya bina cephesi üzerinde birleştirilmektedir; Panel Cephe Sistemlerinde ise paneli oluşturan elemanların tamamı üretim aşamasında fabrika ortamında bir araya getirilir.

Kapsamlı bir kalite kontrolüne tabi tutulan paneller, tamamen montaja hazır halde şantiyeye gönderilir.

Şantiyede yapılacak uygulama yalnızca cephe düzleminin topografik metodlarla sabitlenmesi amacıyla özel ankraj elemanlarının ayar ve sabitlenmesi ve özel bitiş sızdırmazlıklarının sağlanması amaçlı fitil uygulamalarından ibarettir.

TRANSPARAN CEPHELER

ÇİFT KATMANLI CEPHELER

ÇELİK TAKVİYELİ CEPHELER

Transparan Cephe Sistemlerinde, yatayda ve/veya düşeyde kurgulanan taşıyıcı sisteme (cam, metal, gergi, vb. konstrüktif elemanlar) özel noktasal tutucular marifetiyle bağlanan yalıtımlı/yalıtımsız cam paneller söz konusudur. Sistemi, taşıyıcısına göre sınıflandıracak olursak;
Çelik Konstrüksiyonlu Transparan Cepheler
Çelik Gergili Transparan Cepheler
Cam Kolonlu Transparan Cephe
Cam Kirişli Transparan Cephe
Kullanıcı konforunu ve enerji tasarrufunu
maximize etmek adına, günümüz cephe
teknolojisinin ulaştığı en uç noktaları barındıran sistemlerdir. Temelde, bina ile doğa arasında ikinci bir kabuk teşkil etmek suretiyle bir tampon bölge oluşturarak, konfor koşullarını sağlamayı amaçlar. Bu tampon bölge kış aylarında ısı kaybını
azaltırken, yaz aylarında doğal havalandırma
ve güneş kontrol elemanları vasıtası ile fazla
ısınmayı engeller. Genel olarak ‘Çift Cidarlı Cephe’ veya ‘Double Facade’ olarak da adlandırılmakla beraber, detaylı olarak sınıflandıracak olursak:
Akıllı Cepheler
Doğal Havalandırmalı Çift Katmanlı
Alüminyum giydirme cephe sistemlerinde temel anlayış, sistemin binanın taşıyıcı sistemi olan betonarme veya çelik konstrüksiyona noktasal olarak bağlanmasıdır. Ancak bazı projelerde
kat yüksekliğinin çok fazla olması veya cephe
formunun kurgusundan dolayı bu bağlantı
yapılamamaktadır. İşte bu noktada, cephenin
arzulanan açıklığı geçebilmesi adına çelik bir
taşıyıcı ile desteklenmesi, takviye edilmesi
gereklidir. Bu takviye, giydirme cephe profillerinin mekana bakan arka yüzeyine yaslanabileceği gibi, profil içine yatayda ve/veya düşeyde tamamen gizlenerek de uygulanabilmektedir. Günümüzde, özel tasarımları olan, tamamı özel boyalı çelikten
imal ve EPDM fitilli giydirme cephe profillerinin kullanımı da oldukça yaygındır.